Bu Domain Siirdostu.com satılıktır. Bizimle iletişime geçin
This domain Siirdostu.com is for sale. Contact us!
Dieser Domainname Siirdostu.com ist zu verkaufen. Kontaktieren Sie uns!
1.000 €
6666
56, Ankara
love_or_notlove_o...
19, Antalya
hamburgluhamburglu
, hamburg
Elena AdanElena Adan
34, Antalya
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds
dj_slowdj_slow
,
fatmaafatmaa
25, Kocaeli
nesimseknesimsek
49, Ankara
ErcanKurt kullanıcısının resmi

Favoriler (Sevdiklerim)

MP3
Poem
Quote
Video
Lyrics
Joke
Blog entry
Forum topic
Image
Album

Kişisel Detaylar

Gerçek adı
Ercan Kurt
Meslek
Mobilyacı
Şehir
Kapalıköy
Ülke
Türkiye
Hayat hikayesi/özgeçmişi

Bay.Evli..Âhirzaman'da 1 Garîp Dünyâ'lı.(1972-?)

HAYATI
.................................................. -Elhamdü-Lillahi-Rabbil-Alemiyn-...................................................
........................................ -Hamd,Âlemlerin Rabbi olan Allah'a Mahsustur-........................................

..........EsSelâm..............................................................................................................01/12/2006

EFENDİM; -72' senesi kışında doğmuşuz anamızdan...Gerçi anam,arada -'Oğul bahardı! ' dese de; kutlar bizim uşaklar; aralığın tam 1'inde....Çok mutlu bir evliliğimiz; 10 yaşında bir oğlumuz ve 8 yaşında da bir kızımız var.(Çok şükür) ...Rabbim yokluklarını göstermesin...(Âmin)

Aslında yazdığımız şiir (zarta) sayısı pek çoktur....Yani; en az siz kadar, bizde 'vebâl' sahibiyiz....Kayıt tutma alışkanlığımız; Allah'tan pek olmadı...Olupta bulduklarımızı ise imha ettik çok şükür...(Şiirlerimizi(zartalarımızı) yazdığımız, gençlikten kalma bir-kaç defterimiz vardı, 'yırtacaktık' lâkin; 'bulamadık', kayıp uzun zamandır...Ama ne yaparsın 'bir ümit', devam aramaya...Mâlumunuz insan gençken ne yazar pek belli olmaz, bir görmek gerekir değil mi Efendim?) ...

-Efendim; Bu arada 'bendeniz'; -Resmi-gayriresmi-özel-tüzel-kurum-kuruluş-tarikat-parti-dernek-lokal-kahve-platform-loca-forum veya beşeri 'hiç 1' grup üyesi olmayıp (Vergi dairesi ve esnaf odası hariç) : -'Şalvarsız, hafifinden bıyıklı,sakalsız, yeşilimsi gözlü, pantolon giyen,evde 5-10 renk kravatı her daim bulunan; Anadolu ırkından, laz olmayan tarafından Karadeniz'li, mobilyacı esnafı; Rabbini seven ve Ondan korktuğunu iddaa eden,ve sırf O'nun Rızâ'sı için şu sahifelere bir şeycikler karalamaya çalışan; aklı ermez, câhil, âcz ve nefs ehli gârip 1 Allah Kuluyum'...
.
-ŞİÎR! ....Nedir şiir? Bizce şiir; duygudur...Sadece duygu...Ölçeği belli olan insanın 1 ölçekken 1000 ölçek çektiği yerdir çokçası 'Şiir Meydanı'...

Yutkunarak konuşmaktır şiir, mânâdâki mîsaldir..Bazen hezeyânın, bazen hülyânın dışa vurumudur şiir...Uçmanın, gözü açık uyumanın, tepe aşağı çakılmaya atmayışın heyacânıdır şiir...Düşündürmüyor,okuyana hiç 1 şey katkıyor ya da hatırlatmıyorsa o 1 şiir değildir; sadece şiir nâmı hesabına yazılmış1 zırvadır...Şiir; dile ve göze değil; akla hitâp etmelidir...

Bazen kuruntu,bazense hikmet'tir şiir...Hülâsâ şiir, hem çok şeydir; hem de hiç 1 şey....

(Efendim; bu arada kafanızın karışmaması için kesin olarak belirtmem gerekir ki,
bendeniz kendimce; manası olmayan şiire:-'ANLIK DUYGU ZARTASI',
az ya da çok mana taşıyanına ise:-'ANLIK KORKU ZARTASI' derim...
ŞÂİR'e 'ŞÂİR',şâir olmayıp da şâirim ayağına geçinene ve bu hal üzere yazana ise 'VE-SAİR' derim...
ŞÂİR olmadığım için; yazdıklarıma ZARTA*,kendime de 'ZARTABOZ' der geçerim...
Ki,çokça durum da; konumumuzda aynen öyledir zaten...Hatta tamamen...
Yalanımız yok; biz de genel ekseriyyet gibi 'zartaboz'un tekiyizdir yani...
Hâsılı özetlersek; bendeniz; 'zarta yazan zartaboz bir vesâir'im; aynen ve bizzat; buradaki 'genel' çoğunluk gibi; tabii ki...)

(*Zarta; arapça kökenli bir kelime olup; 'bizim' Türkçemizdeki karşılığı ise:boş söz,boş konuşma,bilmeden sallama..vs.. demektir...
Zartanın 2. ve dâhi 3.manaları olarak yapılan atıflar ve anlatılan (nasîbetsiz-argo-sapıtık) fıkralar Nasrettin Hoca Merhûma karşı atılmış amansız 1 iftirâdır...)
'Bizim yazdığımız zartalar; ilk evvela çoğunlukla güldürür.Akabinde düşündürür.Ve,nitekim; süründürür...O da belki,yâni...' düsturunca şemal bulur.
Zarta,mevcut şiir yazım tekniklerine-kuram ve kurallarına artı okunuş biçimlerine çokçası benzemeyen yeni 1 türdür...
Sıklıkla 7-8-11 veya 14 hece ölçütü kullanılsa da, bazen denenmemiş hece teknikleri de denenir zarta denemelerinde...
Hîtaplar-sorular ve cevaplar zartanın olmazlarıdır....
Zartaların altına dipnotlar konmaz.(Sebebi araştırmaya-öğrenmeye meylettirmektir.)
Zartalarda sayılar rakamsal olarak yazılır.Sebebi ise,1 konuyu daha da-daha da iyi izah edebilmek için; sayıların gizemini ve gücünü kullanmaktır...
Zarta,çoğunca 'konunun hakkı'nı vermeden bit(e) mez,evvela ve sadece dâim,ilk bunu gözetir...Ve,bunu yâni başlanmış konunun hakkını verememe vebâli hasebiyle zartalar uzun ya da kısa 'seriler' olarak yazılırlar...)

(ZARTA:İroni ile gerçeklerin aynı mahalde ve orta yerde buluşturulup,aklında,orada kıskıvrak tutulup kaçamamasının ve patlatılmasının adıdır...Zarta; mistik ve uhrevi ve de ironik yeni 1 şiir yazım tekniğidir...)

(Bu arada bilebildiğimiz tarafından şiiri târife devam ediyoruz)

-Ve tuzaktır mutlak şiir; ki çok sever şeytan, her semtteki şiir pazarlarını... Ve her durakta ineni de bilir bineni de...

Bilâhire isâbet ettiremeyeni çeker alır içine, yuvarlar şiir; üst baş perişân eder... Ve fikri bile,itikâdı bile bozabilir şiir; az görmeyin şâkî bile edebilir adamı şiir..*(Kafir)

..Velhasıl bedbâht eder şiir; boş olanı..İhyâ eder bazen; şükür ile bakanı ve aradığını bulanı...

-Peki buralardasın; -Ne iş kardeş? -Ne işin var buralarda? -Ne şiiri? -Neyin şiiri bu yazdıkların hemşerim? ...derseniz;
-'1 Dost' arar İken girmiş bulunduk,'çıkamadık'; hem rızâ nerededir; bilen mi var(?) ...onu aramaktayız! ' deriz...
Ve 'en azından yanlız gitmeyelim' diye düşünüyor; atıp tutuyoruz işte az çok 1 şeycikler; şu 'kıt' aklımızla! deyiveririz...Fazlasını sormaya da pek hacet bırakmayız... Hem; sonunda,daha mühim bir işimiz muhakkâk çıkar; -Durmam; duramam deyip; çekip gideriz zaten...

Eveeeet...Gördüğünüz üzre; yiyip içen,boş kelam eden 'tipik' bir Dünyâlı'yız işte...Vakit az, ''Dünya şehvetli ve de şerbetlidir''...Kusurumuz 'pek çoktur' ve dâhi özrümüz ise kabahatimizden bile 'büyüktür'...
Cenâb-ı Mevlâ,sizi-bizi-hepimizi; râzı olduğu kullarından eğlesin İnşâallah...''Âmin''
.
(Bu arada az daha unutup da çok büyük bir vebâle girecektik; ârz edelim şu çok önemli mevzuyu...)
-Efendim,şiirle ilgili illâki söylenmesi gereken en önemli uyarılardan biri belki de en önemlisi; ''VEBÂL''dir.
(Gerçi biraz evveli birazcık değinmiştik ama önemine binaen devam edelim mevzuya) ...
-Sırf yazmış olmak için yazılan ŞİİR; sahibine yani ŞÂİRE 'çok büyük' 1 vebâl yükler...
Her yaptığımız gibi, yazdıklarımızda ''KAYIT'' altına alınmaktadır.
Aklı olan bu vebâlden kaçar; yazdıklarını kontrol edip 'RIZÂ'YA MÂNİ' olabilecek kelime ve kavramları düzeltir,'gerekiyorsa siler' ve; TÖVBE*sini çeker; ve bir daha daima 'AKILLI' hareket eder; ki, o tuzaklara daha düşmez; düşmek 'dahi' istemez*..

(*-Şimdi tüm bunları,durduk yere; buraya niye mi yazdık? Anlatalım Efendim...-Bendeniz; evveli o neviiden vebâlli binlerce şiir yazmış; eski bir aşk şâiriydim...Bilmediklerimizi öğrendiğimiz vakit, tövbemizi çektik; ve (vâllâhi) bundan dolayı da hiç 1 zarara uğramadık...Pek tabiî ki; tüm kanaât ve beyânlarımız sadece ve evvelâ bizi bağlar.)

Bizim akıllı olan şâire 1 sözümüz zaten yoktur ve olamaz da... Yer gök 'dua' ile Efendim...
(-Pek tabii ki sözümüz -''Allah'tan korkan'' yazıcılaradır...Bu arada bizim aklımız azcık; bilgimiz ise kıtçıktır; ki, ''biline''...)

Allah-ü Teâlâ Celle Celalûh Hazretleri, hepimizi; Müslümanlar olarak (yaşatsın-kabz'etsin-haşr'etsin-hesaba çeksin-aff'etsin-lutf'etsin) mükafatlandırsın İnşaallah.....

Kadir Mevlamız(c.c) şaşırttıklarından eylemesin bizleri...''Âmin''....

Niyâzımız budur bu sahifelerde ve fâni ömrümüzde...

Neşe Huzur ve Selametle; kalınız Sağlıcakla......Saygılarımızla...

Ahirzaman'da 1 Ga'rip Dünya'lı Kardeşiniz.......ERCAN KURT.....Vesselam

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ÇOK MÜHİM BİR AÇIKLAMA

-EFENDİM, BİZ (YÂNİSİ BEN)

BU 'GÖNÜL DÜKKÂNIMIZDA TAM DOKUZ (9) KİŞİYİZ!

-EVET EFENDİM;
İŞTE SİZE HUYUYLA SUYUYLA
'DÜKKÂN EHLİ MÜTEVELLÎSÎ':
.

1) -'ZARTABOZ'ZÂDE':
Bu dükkanın ''sözcüsüdür''...Asla sözünü çekmez; esirgemez...Hoş ve boş konuşur...

(Lâkâbı:Zartaboz...Tâhsili:Meslek Lisesi...Hobisi:Konuşmak...Fobisi:Susmak...
Damak Zevki:Bilumum ızgara çeşitleri...Kabuksuz yemişler...Ve diğerleri...
Üzerinde bolca kaymak bulunan hiç 1 tatlıyı seçmez ve âfiyetle yer...
Dükkandâki görevi:Halkla ilişkiler genel direktörü,Tâhsildar...Hissesi:%10...)
(1-2 Vecizesi) -'Aklı olan göle yatmaz! '...'Tencerenin gözü üstünde; aklı ise içindedir'...
.

2) -'VESAİR'ZÂDE':
Zartaboz'zade zartayı üfler; O hoplatır,zıplatır; yazıverir...''Kalemşörümüzdür! ''...
Hizmette asla sınır tanımaz(!) ...(Ona sataşan belâsını bulur...Bizim ''bile'' başımıza beladır...)

(Lâkâbı:Yazım Manyağı...Tâhsili:Açıköğretim İktisat 3.Sınıf (devamsızlıktan terk...)
Hobisi:Yazmak...Fobisi:Yazamamak...Damak Zevki:Sulu gıdalar...Artı mantı...
Dükkandaki Görevi:Hesap-kitap işlerine bakar...Murahhâs Üye...Hissesi:%10...)
(1-2 Vecizesi) -'Zengine dini,fakire silgi; sorulmaz! '...'Ayvanın iyisini ayı,ayının irisini çakal yer! '...
.

3) -'ÇIRAK'ZÂDE':
O ayak işlerine bakan ve genel de ''kaytaran'' tarafımızdır.
(Hikâyeleri,çoğunlukla; o yazar...Nokta ve virgül kullanmayı, çok anormal; sever...)

(Lâkâbı:Bey'zâde...Tâhsili:(Sordurmaz) ...Hobisi:Gezmek...Fobisi:Geri dönmek...
Damak Zevki:Çikolatalı Mâmüller...Pohça,simit,kek,kurabiye türevi aparatifler...
Dükkandaki Görevi:Çekip çevirmek,temizlik,servis vb...Hissesi:Yoktur ama rey hakkı vardır...)
(1 Vecizesi) -'Aç karına geğiren; açtır.Tok karına geğiren; toktur.Durduk yere geğiren; yoktur! '...
.

4) -'Bİ'ÇARESİ':
O mâzlum doğdu; İnşâallah mâzlum ölür,içlidir; ağlar-ağlatır, ona dokunan '1000 âh' işitir! ...

(Lâkâbı:Dayı'zâde...Tâhsili:Söylemiyor...Hobisi:Varsa yoksa kulübesi,taburesi ve her ne ise çilesi...
Fobisi:Kendisi...Damak Zevki:Yemek seçmez...Aç gezer ama gene de 'ben açım' demez...
Dükkandaki Görevi:Danışman...Soru sorulmadıkça pek konuşmaz...Hissesi:Verdik amma; kabul etmiyor...)
(1-2 Vecizesi) -'Azı veren; çoğu verendir.Çoğu veren; azı bilendir.'...'Cennet,anamın olsaydı; bana verirdi.'...
.

5) -'CAN'sızER':
O, arada şâha kalkan,eski cengâverlerdendir; serhât boyları ondan sorulur...

(Lâkâbı:Türkoğlu Garip'zâde...Tahsili:Meslek Lisesi-Elektrik...Hobisi:Tarih...
Fobisi:Yoktur...Damak Zevki:Kurutulmuş ve unutulmuş gıdalar...
Dükkandaki görevi:Satın alma-lojistik ve dış ilişkiler genel direktörü...
Murahhâs Üye...Genel Sekreter...(1 çeşit CEO) ...Hissesi:%11(Prim alır...)
(1-2 Vecizesi) -'Her Türk müslüman doğar,1 gavurluk yapmadıkça da; dinden çıkmaz! '...'Uyuza et,ete fert; fazladır! '...
.

6) -'DEMSİZ DENSİZ CİLLOP'ZÂDE':
O,vücuda kan pompalayan kalp gibi muâzzam; beyin gibi sâf ve zekidir...
Lakayt olmayan biridir....Boş kelamı hiç sevmez...Huşu ve tâkva takılır.....

(Lâkâbı:Dede'zâde...Tahsili:Eski Mekteplidir deniyor...Hobisi:Okumak...
Fobisi:Okumak...Damak Zevki:Zeytinyağlılar...Soğuk suyu sever ve yudumlayarak içer...
Dükkandaki Görevi:Baş Danışman...Lütfen konuşur...Aşırı kibardır...Hissesi:%11...)
(1-2 Vecizesi) -'Gönlüne söz geçiremeyene âşık,sözünü dinletene ise gönül adamı denir'....'İlim uykuda; önden buyur! '...
.

7) -'CAN-I DARZÂDE CAN EFENDİ':
O; arzu ettiğimiz ''yarınımıza''ağlayan ve arzulayan; vebâl yüklü ''dünümüzdür''...

(Lâkâbı:Yanık'zâde...Tâhsili:Hayat Mektebi Talebesidir...Hobisi:Vâh çekmek...
Fobisi:Âh çekmek...Damak Zevki:Sevdiğini; beğendiğini bulursa yer...
Dükkandaki Görevi:Başkan Yard...Kurucu Ortak'zâde...Hissesi:%13...)
(1-2 Vecizesi) -'Çok okuyana okur,okuduğunu anlayana ise aferin denir.'...
'Şu deviri az sayma; Lut Kavmine iftira.'...'İçme suyu; içilir.Suyu içme; biçilir.'...
'Ayığın sarhoşuna berduş,berduşun ayığına sarhoş denir.'...
'1 maziyse yaşamak,mazi doğdu; hep mazide kalacak.'
'Hanıma aşı,memura borcu; sorulmaz! '...(Sayısız vecizesi vardır)
.

8) -'Bİ GA'RÎP':
-Ah! ...-Aahhhh! ..Garip yaşar; garibandır...Az-öz-net-kesin ve 1 kere konuşur...
Kimse bilmez onu, bilemez; henüz ''biz de'' tam olarak çözemedik...

(Lâkâbı:Ağa'zâde...Tâhsili:Bilinmiyor...Hobisi:Söylemiyor...Fobisi:Görülmedi...
Damak Zevki:Balık seçmiyor...Dükkandaki Görevi:Yoktur...Gelir,gider...Başına buyruktur...
Kurucu Ortaklardan...Başkan Vekili...Çift rey hakkı vardır...Hisse Oranı:%16...)
(1-2 Vecizesi) -'Dolu olan boşu almaz.Boşu olan; dolu olmaz.'...'Tüyü bitmeyen; yetim olamaz! '...
.
ve

9) -'MAHZUN-İ VEBÂL ABİ'ZÂDE-İ ER'CAN':
Patron O'dur...Arada uğrar...(Tüm dük'kan ahalisi onu ziyâdesiyle sever ve sayar...)

(Lâkâbı:Ahir Garip...Tâhsili:Okur-yazar...Hobisi:Yüzmek,balık tutmak ve ağlamak...
Fobisi:İmansız göçmekten,iftirâdan,kul hakkından ve vebâlden; çok korkar...
Damak zevki:Ölmeyecek kadar yer...Pek öyle yemek seçmez...Fena 1 adam değildir...
Dükkandaki görevi:Patron...Kurucu ortak ve Yön.Kur.Bşk...Hissesi:%20)
(1-2 Vecizesi) -'Kavağın gölgesi yokça,âlimin döşeği parsa gibidir.'... 'Gelen garip ölecek,ölen; garîp gidecek.'...
.
(1 Not:Bu dükkan'daki tüm kararlar; açık oy usulü ile karara bağlanır...Çoğunluk ne derse; o olur...)

(Mühim not:Bizim yazdıklarımız,'ŞİİR' değil 'ZARTA'dır.......Bize 'CAHİL' demek bile; 'AZ' kalır...Vesselam...)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................-DİPNOTLAR-.....................................................................
..................
DİPNOT-1-(ADETTENDİR SÖYLENMELİ) : -
-ZARTALARIMIZI(ŞİİRLERİMİZİ) : -'Beşikten-mezarına girmemişine' kadar herkese; okuyabilir, anlatabilir, çoğaltabilir, basabilir, yayabilir 'hatta' daha ileri gidip ezberleyebilirsiniz bile....Hakk(c.c) katında Helal-i hoş olsun; -AMA- velev ki; şu fakirin adını da 'matbuat'ta zikrederseniz 'daha kavi' kalb-i helâl almış olursunuz ki; -İHYÂ- edersiniz...
...................
DİPNOT-2- ZARTALARIMIZ(ŞİİRLERİMİZ) :
-'BEN KUSURSUZUM' diyene,'İBRET' almayana,'SIRF' eğlence olsun diye bulundurana,kelime 'sıralamasını' ve 'manasını' bozana,'VÂKFİYE' olan ve sadece Rabb(c.c) 'Rıza'sı için yazılmış şu zartaları (şiirleri) sırf ''PARA'' kazanmak için kullanana-alana-satana...''tümden'' ZEHİR-ZIKKIM HARAMDIR............
...................
DİPNOT-3- (NAÇİZANE)
-BİZİM ZARTALARIMIZI (ŞİİRLERİMİZİ) OKURKEN;

a) -Herhangi bir elini havaya kaldırıp,-İşaret parmağını yukarıya dikip; -Düzden veya tersten 'U' çizmeyen,arada da (-Hitabetlerde) ellerini hakaret eder gibi ileri-geri-sağa-sola; (yumruk-şamar-ok-vs gibi) sallamayanlar;

b) -Duraklasamalar ve ünlemlemelerde (arada) ekrandan başı (gözleri kısarak) çekemeyenler;

c) -Aynen İstiklal Marşı 'gibi' hece 'he-ce' okuyormuş gibi okumayanlar;

d) -Arada 'şaha' kalkıp bağıramayanlar;

PEK ANLAMAZ-ANLAYAMAZ; -TARTAMAZ; -'İDDAAMIZ' DA BULUNMAKTADIR.....
.................
DİPNOT-4-'ASLA' kastımız olmayan ve olamayacak olan; 'ŞAN' 'ŞÖHRET' ve 'DÜNYALIK' gayelerini,Nefsimizde 'GÖRÜR'; Kelamımızdan 'İŞİTİR' ya da 'HİSSEDER' iseniz; mutlaka 'BEDDUA' ediniz ve kayıt ettiğiniz 'TÜM ZARTALARIMIZI'da 'SİLEREK-ÇIKINIZ' ve bu sahifelere de bir daha ''KESİNLİKLE'' uğramayınız...
...................
DİPNOT-5-(-ÖNEMLİDİR-)
ZARTALARIMIZA(ŞİİRLERİMİZE) BAKAN VEYA OKUYAN;
'HİÇ BİR KİŞİ'; 'teşbihlere(benzetmelere) aldanıpta,-'BU KELAM BANA' diye gadaplanmasın(kızmasın) ya da 'sevinmesin'...Çünkü 'özel ithâflar hariç'(onlarda ilgili şiir içinde 'sadece' 'tek bir kıta'da; ilgili seriler içinde ise sadece ilgili 'kıtalarda'dır) 'ÖZEL' zarta(şiir) bu seri sahifelerine ''KAYDEDİLMEMİŞTİR''...
....................
DİPNOT-6-''BU SERİYİ''(Tüm seriler tek 1 bütünün parçalarıdır) , BİZ (yani ben) =GÜYA VAR OLAN AKLIMIZLA YAZDIK...O YÜZDEN; -Sadece AKLI ile bakanlar 'TAM' olarak kavrayabilir...BU SERİ ''3'' BOYUTLUDUR...''MİSÂL-MÂNÂ VE GERÇEK''....Okuyan ''MİSÂL''i,irdeleyen ''MÂNÂ''yı; ''ŞİFRE''yi çözen işe ''GERÇEĞİ'' görecektir.-''Yani'' şifreye vâkıf olan; hem görecek hem okuyacak hem de ''ANLAYACAKTIR''...''Seri bittiği gün de''; ŞİFRE* ''BURADA'' YAZILI ' 'DURUYOR' 'OLACAKTIR'! ...Grift konudur; *ÖZET*LE sonra anlayacaksınız ''İNŞÂALLAH''(?)
...................
DİPNOT-7-''Kesinlikle'' biz bir 'ŞÂİR' değiliz...'ASLA' biz bir 'ÂLİM' de değiliz...'BİR BİLEN' ise hiç değiliz...Sadece 'BOŞ ZARTA' dizen ve yarım-yamalak 'OKUMASINI' bilen bir ''MOBİLYACIYIZ''...O yüzden Dini kronolojide-ki(!) ya da ilmihal-siz(!) mevzulardaki; olası hata-lı(!) ya da arızalı(!) mevzulara dalıp-çıkan(?) : bol sortili(!) ve zarta dolu(!) meydan gezinişlerimizden(!) ''ETKİLENMEYİNİZ''(!)
..................
DİPNOT-8-SAHİFELERDEKİ ZARTALARIMIZ(ŞİİRLERİMİZ) : 'Kesinlikle' tazedir...Çoğunlukla günlük ya da anlıktır...Ve bu sahifelere; ''AS-LA'''; ''YALAN'' yazılmamıştır! .. (Çokça derin olan; bazı önemli mevzulardaki, lüzumlu olan teşbihlerimizden(benzetmelerimizden) ve onların olası veballerinden de Rabbimize sığınırız Efendim.)
...................
DİPNOT-9-Yazıp kaydettiğimiz zartaların(şiirlerin) büyük bir kısmı kendi fani sesimizle seslendirilmiş ve ilgili zartaya eklenmiştir...Yanlız; bu seslendirmelerin büyük kısmında,ilgili zarta metinlerine ilaveler ya da çıkartmalar yapılmıştır...(Bunun sebebi,''dükkan ehlinin'' seslendirmedeki acemiliği ve bazı zartaların asli metinlerinin ekrana kaydedilmemiş olmasıdır.)
.....................
DİPNOT-10- Cehâlet-fâkr-âcz-noksan-hata ve günahlarımızın aff'ı-def'i için;
kalbinizden ve içten (gelir ise ve mümkünse) ''mutlak'' bir ''DUÂ'' temennimiz vardır;
''BOŞ GEÇMEYİNİZ EFENDİM! ''......

Saygılarımızla...Âhirzaman'da 1 Ga'rip Dünya'lı; ERCAN KURT Kardeşiniz...Vesselam!

.

ESERLERİ
.

-Eseri; yok! ..

-Tek eseri;

ameli! ..

Hobileri/ilgi alanları
'İlim Tarifleri'
Website
http://www.antoloji.com/ercan_kurt

User points

Puanlar
39

Tarihçe

Misafir Defteri
Son misafir defteri eklemelerini göster
Blog
Son günlük eklentilerini göster
Üye sayfasindaki hatayı bildir
Hata bildir
Üyelik tarihi
11 years 11 hafta
Son Profil ziyaretçileri