Garcia Lorca

HER STRAN

Her stran
Bédengîya
Evîné ye.

Her stérk
Bédengîya wexté.
Giréyek a
Wexté.

Û her ax
Bédengîya hawaré.

werger : Takyedin Çiftsüren

Syndicate content