tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
pamukkalepamukkale
43, denizli
6666
56, Ankara
nesimseknesimsek
49, Ankara
Rukiye KaramanRukiye...
32, Afyon
smilesmile
, laughcity
sonbaharsonbahar
37, Yalova
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds

Publish Your Poems, Quotes, Lyrics and more...

Publish Your Poems, Quotes, Lyrics, Videos, Jokes and more for FREE...
Create new account for free

kavis henüz resim eklememis.