semah

Ehl-i Beyid yolumuz

Fazilet yağmur/ları yağmıştı dualarla
Gök yakut/dan bir melek, kabenin bulvarına
Bir nur dünyaya geldi , o Ali-yi Murtaza
Azap sure 33 , Ehl-i Beyid yolumuz

El-Selam-ı ,er-Rahim , Hasan ile Hü

Pirim ve Ben/Semah

Talip oldum ; geldim ,girdim dergaha
İki rekat namaz pirim kıl dedi
Men gelmişem dedim ulaşam şaha
Kıblamız dürüstlük bunu bil dedi

Taparım ışığa insana dedim
Güldü ...talip dedi ; doğru söyl

Çarpara

Ne unutulmuşluğumu korum gönlünde
Bomboş kalsa da yerim
Aklına düşürüşte vakitle beni
Seni kendimle derbeder ederim

Ah gönlüm!

BEN SAKiYiM

Ben sakiyim bu $araplar
Seri ho$ eder
Ehli isen badenin
Ben sakiyim bu $araplar
Seri le$ eder
Ehli degilsen gönül mabedin

Ehli isen korkma iç bu saraptan
Al ruhuna a$k kat abu hayattan

Syndicate content