dj_slowdj_slow
,
dante77dante77
39, istanbul
pamukkalepamukkale
43, denizli
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
Kış GüneşiKış ...
, istanbul
eynazendeeynazende
, Kırşehi
tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds

Yer İlahları Gök İlahları 3

Tüm şey; enerjinin niceli durumlarıyla (enerjinin kendi kendisine durumlarıyla), kendisine sınırlama olmasıydı. Sınırlama olan durum başka açıdan başka tür özellik ve bağıntılarla belirmeydi. Yeni yansı olan durum türü etki ve basınç olmakla ve yeni özellikli, yeni özel bağıntılı durumlarını oluşmasıydı.

Annelik tavırları, anne olmamış kişilerde belirememektedir. Ama olgunlaşan eğim yansımaları anne adayında başka şeylere firen etkisi olurken yine başka diğer şeyler üzerinde de oyun ve eğlenceye dönüşür. Oyunla eylemli islimler atmayı ortaya koyar.

Karnı doymuş bir bebeğin doyma eğilimleri sukuttadır. Bebekteki doyma eşiği gerisinde (doyma eğimi ile sınırlanmasının gerisinde) sukut gibi durmaz. Bebeğin sadece doymaya yönelik eğilimi sukuttadır. Oysa doymayı başlatan eğilim, eşik gerisinde doyma frenlenmesinin arkasında başka özellikle yansıma yapmaya devam eder.

Bu doyma frenlemesi gerisindeki yeni yansıma nedeniyle bebek her eline geçirdiğini şeyleri ağzına götürür. Şeyleri ağza götüren bu tutum artık karın doyurma ya da yemeye dönük eylem değildir. Bu doymaya dönük eylem bebekte bir çeşit merak, merakı giderme olmakla; deney ve oyuna dönüşür.

Sosyo toplumsa süreçlerde; sosyo toplumların mana biçimli enerjiye dönüştürdükleri kullanımları da birbiri ardına; bir önceki oluşmaların fren etkisi nedenle, ortam içindeki başka türlü yansıma bağıntısı ile bağıntılınım ortaya konmasıydı. Totem de ilah ta, El de Mamon da, Tanrı da. Her biri farklı ortam girişmeli fren ilişkilerinin, farklı yansıma veren bağıntıları olmasıyla resmedilecektiler.

Maddeye karşı mana; ya da anti madde oluş. Durağanlığa karşı; olu ve oluş. Değişmemeye karşı değişirlik vs. bunlar ikili birlik olmakla özdeğin birbirinden ayrılmaz kopmaz bir parçasıdırlar. Özdeki, özdek sel özeliğin ve öznelliğin yansımasıdırlar. Birbiri ile girişen ya da birbirini gerektiren sonucun başlangıcı vermesi; birbirine destekli olan tekrarları vermesi; alan içi çevrimler; aklın, öznel oluşun niceli konturudurlar.

Maddeyi manadan ya da manayı maddeden ayırmak (yaşamı mana oluştan; mana oluşu yaşamdan ayırmak); bilmezlik ve bilim dışılık olduğu gibi doğru da olmayıp; gerçekliğe aykırıdırlar. Ne maddesiz mana, ne manasız madde vardır. Madde mananın; mana da maddenin birbirine dönüşlü olan frenle sınırlanan eylem yığılmalarının, beliren bir eylem biçimidirler. Zıt oluşturlar. Maddenin o niceli biçimle azlığı bir zıtlıktırlar. Bu zıtlık ta; genel birim zamanı içinde, kendi oluş hızıyla sınırlı olmaktır.

Bir olanlar, birler, birimler; hep niceli oluşla çoklukturlar, zıtlıktırlar. Çok olan şeyler, o birim zamana uyumları nedenle, kavranışsa birliktirler. Bir birim zamanlı genel oluş içinde üç olu ve oluş varsa bu üç olu ve oluş bir birim genel zamanlı olmakla birliktirler, tekliktirler. Bu birlik te üç olu ve üç oluşla niceli durum içinde; durumun eylemli, belirimle yansımalı olmasıdır. Bu örnek birlik üç eş zamanlı olmakla kategorice niceli çokluk olurlar.

Yani genel bir zaman içinde birlik olan, bir birimlik olan genel zaman; üç eş parçalı çoklu birim zaman demektir. Bu üç eş parçalı bir birim zamanın içinde A olurlu durum bu bir birim zamanı boyunca anca bir tane gerçekleşir olsun.

Aynı bir birimli üç parçalı genel zaman içinde bir tane A durumlu olu olurken 5 tane de B durumlu olu durum oluşuyor olsun. Yine aynı bir birimli üç parçalı genel zaman içinde bir tane A süreci oluşması yanında 5 tane B durumlu süreç oluşurken; 10 tane de C durumlu süreç oluşuyor olsun.

Bu duruma göre bir birimli üç parçalı genel zaman on eş parçaya bölünmüş demektir. On eş parçalı sürenin on da birinde bir tane C olayı ortaya çıkarken; potansiyeli olan A ve B olayından eser yoktur.

Süre biraz ilerleyip tüm zamanın on da ikisi olan an parçasına doğru yürüyüp on da iki olan anlık zamanın üzerine gelirsek C olayından iki tane nicelik B olayından bir tane nicelik ortaya çıkmıştır. Potansiyeli olan A sürecinden hala eser yoktur.

Genel zamanın yarısına yani onda beşine geldiğimizde, C olayından 5 tane; B olayından 2,5 tane ve A olayından ne ediği belirsiz bir kaos durum olan 0,5 (yarım) tane durum ortaya çıkmakla A olayından yine eser yoktur ama etkileri ortadadır.

Genel zaman on da on zaman oluşla bittiğinde bir birim genel zaman geçmiş olur. Bu bir birimlik genel zaman içinde Bir tane A olayı; 5 tane B olayı; 10 tane de C olayı ortaya çıkma yansıması yapmakla A olayı sürece yeni özellikle avantaj ve dezavantaj vererek süreci değiştirmiştir.

Bir birimlik çoklu genel zaman, totem dönemden özel mülkiyetçi döneme kadar olan bir birimlik genel zamandır. Bu genel zaman içinde B olayı 5 birim olmakla, C olayları 10 birim olmakla kendi oluşma hızlarına göre kendi süreçlerini ve ikili girişmelerini bol bol yaşamıştırlar.

A olayı bir birimlik genel zaman içinde baştan beri olam ve potansiyel oluşuyla vardır. Ama ortam şartları oluşmadığından genel zamanın bitiminde bir kez olmakla tam haliyle ortaya çıkar. A durumu bir kez ortaya çıktığında özgün genel zaman da bitmiş olur. Çünkü A olayı süreci değiştirecektir. A ortaya çıktıktan sonra süreç artık eskisi gibi olmayacaktır.

A olayının da iki tane üç tane niceli durumlarla girişme olabilmesi için bir birimlik genel zamanın ikinci, üçüncü, beşinci vs. çevrim turuna çıkması gerekecektir. C olayı hızlı oluşma olmakla öncedir. B ortaya çıkınca C olayı yeni olay ve oluşlar içinde olmakla bağıntılar yapabilmiştir. A olayı da ikinci turda İlahi dönemi (B olayını) baskılayıp yavaş yavaş geriletmekle yeni girişmelerini yapacaktır. Yani bir D olayını ortaya koyacaktır.

Henüz Oy verilmemiş

Yorumlar

Yorum ekle! (Bu içerik hakkında şuan ne düşünüyorsun?)

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğünüz rakamları bu kutuya yazınız