En son içerik ekleyen üyeler(resimli) | Hemen üye ol, seçkin bir ortama katıl!
aslan_beyaslan_bey
,
eynazendeeynazende
, Kırşehi
drozakdrozak
48, yalova
pamukkalepamukkale
43, denizli
tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds
VEYSEL153VEYSEL153
62, SAMSUN
idriscaglaridrisc...
, Elazığ

Sosyo Toplumsa Ruh 1

Sentez olanın kendisi; senteze katılanların tek tek yeteneklerinden çok çok daha fazla yetenek olmasıyla sentez olanların ortak bir duyuşu vardı. Ortak olan bu duyuşa, ruh diyoruz. Ruh ortak duyuşlu sentez bir yansımadır.

Ortak duyuş olan ruh; kişi bazında kişi sentezli bir kişi ruhu olduğu gibi sosyo toplumsa sentezli sosyo toplumsa ruh ta olabilir. Sentezi oluş, hem tek tek olan kişilerin kendi bünyeleri içinde vardır. Ki bu ruh tamamen kişiye özgü olmakla yalıtılmış, kişisel ruhlu yaşantı, irade ve istekler türünden, dünyayı yorumlayışın kişi ruhlu keyfiliğidir.

Sentezi oluş hem de kişilerin dışında, kişilerin bilincinden bağımsız oluştur. Ama kişilerle birlikte olan sosyo toplumsa sentez ile vardır. Bu da kolektif ruhtur. Sosyo toplum ruhu kişisel ruhun kendi dışında olmakla, kolektif sorumluluğa sahip bir bağıntıdır. Kolektif ruh kişisel ruhtan daha fazlasını kişilerine yansır. Şapka giymek kişisel ruhlu bir tavırken; yemek yeme şekli sosyal ruhlu, bilgisayar kullanmak toplumsal ruhlu bir tavırdır.

Kişilerde ortak olan ruh, kolektif ruhtur. Kolektif ruh kişilerdeki keyfi olan ruhu frenler (gemler-dizginler). Kişiler sathında bir de kişiye özgü; kişi sentezli bileşenlere özgü; yaşamsal ve özel olan tavır tutumları vardır ki bu da kişiye özgü "kişinin ruhudur". Asilik kişisel buradan, temkince uysallık, özgecil oluş ve özgeci oluşla isyan toplumsal ruhtandır. Ölüm orucu tutmak sosyo toplumsa ruhtandır.

Kişinin ruhu sosyo topluma bire bir yansıyamaz. Neden? Çünkü her ruh belirlimi haliniz toplumsal ruha uygun değildir. Söz gelimi çalıma istemeyen kişisi ruh haliniz, üretim yani çalışma eksenli sosyo toplumsa ruh halinin hiç işine yaramaz. Burada seçme ayıklama kriterli elek dediğimiz sosyo toplumsa süzgecin devreleri işin içine katılır.

Bu nedenle sosyo topluma hiç katılmayan kişisel ruhlu irade ve istemleriniz, her zaman sizde kalır. Kalmak zorundadır. Bunlar sosyo topluma fikir özgürlüğü; insan hakkı gibi abuk sabuklar içinde dahi dayatılamazlar. İnsan hakkı ve fikir özgürlüğü üreten ilişkilere sekte vuran aykırılıklarıyla olamazlar.

Üreten ilişkilere aykırılıkla olan insan hakkı ve fikri hakkı demek; bu alanın içinde karşılığını bulan bir gerçekleşme değil demektir. Siz, kolektif ruhtan sağlama oluşla elde ettiklerinizi, özel alanda bunlara göre dönüşürsünüz.

Kişi ruhu sosyo topluma emek ve emek sahipliğinin iradesine dönüşmekle sosyo topluma katılır. Ki emek sahiplik iradesi, sosyo toplumsa karakterli olur. Böylece kişi ruhu kolektif ruhun parça belireni olması nedeniyle kişi ruhu kolektif ruh kadarla, kolektif ruhça içerilme olur.

Yani kişi kolektif ruhun kendisi değildir. Kişi kolektif ruhtan bir yansımadır. Kişi kolektif ruh içinde ürettiği emek kadardan bir katılımken, kişideki kolektif yansıma; kişinin emeği kadar katılımından çok daha fazla bir yansımadır. Kolektif ruh kendi başına etkin değildir.

Kolektif ruh her bir katılımla her bir katılımın toplamı kadarla, etkindir ama daha fazlasını üretir. Kendilikten sizde etkin olmayan kolektif ruh hali; bir kayanın size yansımasıyla benzeşir. Size yansıma yapan kayanın size bir takım algılarınız üzerinde etki basınçları oluşur.

Kayaya baktığınızda sizden kayaya, kayadan da size doğru yansımalar, olur. Bir ayna yansımayı düzenli yansıtır ama geri etkileşim yapamamakla içinde tekrar görüntüleri oluşamaz, atıl kalır. Bir kaya bir yansımayı düzenli yansıtmadığı için kaostuk alan içinde kalır.

İnsan özneli ruh geri beslenim süreçlerini oluştuğu için yansımalar olmasa bile deneyimle edindiği o yansımaları tekrar zihninde oluşturur. Bu özellik bambaşka sonuçları ve ruh halini ele verir. Bu ruh hali sizdeki sentezin ürünüdür. Oysa ayna ve kaya hemen hemen bir türden oluşla biçim aldığı için sentez yetenekli özellik gibi davranamaz.

Siz bu özelliğinizle kayayı şekilce, boyutça, mesafece, renk ve kokuca, vs. algılayıp; bunların sentez ürünü dönüşmelerini zihinde canlandırırsınız. Kayaya yönelir onu üst üste kor savunma sığınma hattı oluşursunuz. Böylece kaya sizinle etkin olur.

Kaya sizin algılarınız üzerinde etkin olur. Kaya sizin algılarınızla etkin olmakla sizi etkiler. Söz gelimi kaya hangi şekilde olursa üst üste konamaz oluşunu size zoraki dayatır. Bu kayanın sizden bağımsız oluşla sizin dışınızda pasif bir bilincinin olmasıdır.

İşte bu kayanın sizin üzerinizde sizde etkin oluşla karşılıklı bağıntıyla girişmesidir. Eğer siz bunların geri beslenim ile tekrarlarını yapamazsanız kaya kendi başına etkin olamaz. İşte sosyo toplumda bu nedenle etkin olamaz. Üstelik kayanın kendi başına bir varlığı vardır. Oysa sosyo toplumun varlığı onu algılayan öznelerle birlikte, araç, gereç gibi nesneleri de içerir.

Sosyo toplumun, kayanın sizde ansal dönüşümler girişmesi yapmaları zorunlu bir yansıma ve etkidir. Siz onu algı yapmazsanız ve siz onunla girişmezseniz size hemen hemen hiç etkidirler. Bu onlar sizin algınız nedenle vardırlar demek değil.

Aksine onların sizden bağımsız bir var oluşları ve bilinçleri vardır. Sizin algılamadığınız şey sizlerin onları sentez ilişkilerine sokamamış olmanızdır. Değilse kaya orada şekliyle biçimiyle yansımakla durup durmaktadır.

Siz kolektif güç olan; kolektif bilinç olan, kolektif ego olan, kolektif bilen ben olan; kolektif tüzeli oluşun sosyo toplumsa ruhunu bilinç düzeyinde algılayıp giriştirirseniz sosyo toplum sizinle etkinleşir. Sosyo toplumu faal olacak bir araba gibi görürsek; bu bir arabaya şoförün oturmasıyla şoför ve arabanın birlikte ve bambaşka durum içinde etkinleşmeleri gibi olmaktadır.

Arabaya binmeyen şoförün; arabayla tanışmazdan önce; onu bilinç edip algılamazdan önce arabaya binmiş gibi etkinleşmesi ve öyle hayal kurması olanaksızdır. Kişi arabayı istediği yöne istediği hız ve konforda sürer ya da aracı firenler.

Ama tüm bunlar arabanın yetenekleriyle, arabanın sınırlıklarıyla; arabanın zorunlu olur kendi yasa süreçlerine uymakla, ancak; olası olur. Görülüyor ki etkinleşme karşılıklı etki ile olmaktadır. Siz arabayı etkilerken araba da sizi etkiler bu etkileşme ile arabayı daha hızlı daha yavaş daha hacimli daha sığ vs. yaparsınız.

Buna doğanın diyalektiği denir. Karşılıklı etkileşme; etkileme; etkilediğinden etkilenme ve tekrar etkileme süreçli çevrimdir. Kayanın sizde etkin olup iki düz tarafı üst üste koymanızı zorunlu kılması gibi bir etki. Siz bilgisayar yaparsınız. Bilgisayar da yetenekleriyle, yeteneksizlikleriyle size tekrar etki eder.

Böylece siz bilgisayarın yaptığı ve yapamadıklarıyla belirlenip; bilgisayarı belirleyerek bilgisayarı daha fonksiyonlu bir gelişmiş hale getirirsiniz. Umulmadık sürelerin önü böyle açılır. Zaman böyle oluşur ve akar.

Arabanın (sosyo toplumun) sizin bilinciniz dışında ve sizden bağımsız bir gerçekliği vardır. İşte sosyo toplumun ruhu yine sizlerin kolektif bilinçten yansıyan, yeteneklerinizin bilinci ile etkin olmaktadır. Kolektif ruhtan size akan yansıma sizden geri sosyo toplumsa ruhun kendisine dönmesiyle devre anahtarlama yapıp tamamlanmakla etkin olmaktadır.

Sosyo toplum, kolektif kapasiteli yetenek olmakla birçok kodlarla yansır. Siz, sizde bulunan ve size yansıyan sosyo toplumsa yansımalı parça ruhunuzun taşıdığı kod kadarla sosyo toplumun kodlarına yanıt verirsiniz. Siz yansıyan sosyo toplumsa etkinin tümünü değil de ancak sizdeki eşleşeni kadarla olan kısımları sizde aktif olur ve siz sosyo toplumu da o kadarla aktif oluşunuzla akışlı edersiniz.

Üreten ilişkili katkınız nedenle sosyo topluma katılmanız içinde siz, matematik biliyor da, saksafon çalamıyorsanız; sizlerin saksafon çalma yansımasını da veren sosyo toplumsa ruhun bu tür etkime alanlarına, etkinlik kazandırmanız; hiç değilse o an itibarıyla olanaksızdır.

Sosyo toplumdan yansımakla sosyo toplumdan çıkan yansıma salınımlarının bir kayaya çarpar. Kayaya çarpan yansıma geri dönüşle gerisin geriye sosyo topluma gelir. İşte topluma gerisin geriye gelen bu yansıma ile sosyo toplum etkin olur mu? Hayır. Neden? Çünkü kayaya çarpmakla yansıyan dalga, kaya tarafından sosyo topluma göre biçimleyebileceği bir geri beslenim referanslı belleğe sahip değildir. Bu işin birinci yanıdır.

İşin ikinci yanıysa kaya gerisin geri yansıttığı bu tekrarı salınımların frekanslarını ve kod bilgilerini kendi yansıma yüzey şekli ile toplumun tanımadığı kod diline çevirmiştir.

İşin üçüncü yanı, sosyo topluma ulaşan ve sosyo toplumun tanımadığı bu kod dili; sosyo toplumun süzgeç devreleri tarafından durdurulur olacağında devreye beklenen şekle uygun yanıt gelmemiş gibi olmakla devre tamamlanmaz. Yani sosyo toplum etkin olmaz.

Kısaca sosyo toplumun devreleri sizden gelen yanıtın şekline göre iletime olur ya da olmaz. Sosyo toplumun tarımcı isteyen koduna karşı siz zurnacı biçimli sinyali yanıt olarak gönderirseniz devre lineer olmaz. Sosyo toplumun devreleri (seçiciliği) sizde bulunan sosyo toplumun ruhu kadar olan parçaların şekil ya da biçimini tanır.

Ve süzgeç devreler bu parçaların kod kilit çözümlü yanıtlanır olmasıyla etkinleşir. Böylece uyum yapan bu anahtar kilit kadarı bir girişmeyle sosyo toplumsa ruh sizden etki ile yarı canlı (etkin) çalışır. Yine sizin, sizler dışınızda kalan yetenek etkilere cevap olamamanızdan ötürü de, sosyo toplum yarı ölü (pasif) oluşuyla çalışır.

Oysa kayadaki yansıma pasif bir yansıma olmakla, sosyo toplumsa kodlara yanıt oluşturamamakla girişme veremeyeceği için verdiği düzensiz yansıma; sosyo toplumu etkin kılamaz.

Henüz Oy verilmemiş

Yorumlar

Yorum ekle! (Bu içerik hakkında şuan ne düşünüyorsun?)

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Resimde gördüğünüz rakamları bu kutuya yazınız