tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
drozakdrozak
48, yalova
pamukkalepamukkale
43, denizli
nesimseknesimsek
49, Ankara
pakize bilginpakize...
25, Malatya
kivanc4454kivanc4454
45, konya
ugurfuruncuugurfu...
,
6666
56, Ankara

Halepce Siwan Perwer halepçe katliyami anisina