sevinci

Xezal

xezal çawê xwe ne guhere
dılêm goyê te de guhare
bıla piyê te ne êşe
kevır sermın de bıbare

xezal bejna tenık ruçe xweşık
evindarê teye lawke xweşık
terka dılê evindari neke

Narin

narina be xem
jı bona teye dem
lı te durbe çaven kem
benda tene em

narina golani
tu xezala çolani
tu roniya çawani
narina dılani

narin bejn titale
bısken reş be xale
te nevine dıldar

Syndicate content