Özlem

Beriya Te Kîriye

BERİYA TE KIRİYE

DİL DİXOZE, HELBESTEK, BİNVİSİM
KALEM, DI DEST MİNDA, HIŞ Lİ SER TEDA
NIZANIM, Vİ DİLİ, EWE Çİ Bİ BEJE
DİL, XEMGİN BÜYE, NAYE KEŞANDİN

EVİNA DİLEMİN, EZE TE, BİNVİSİM

hévi dikim

HEVİ DIKIM

Seat, niwe şewe, nişan dıde
Yek ez, yek ji, lemba oda mın şiyare
Çawe min, li deri dinheri
Gohe min, li zile deri mize dıke
Hewi dıkım, belki tu tey

Ax koçerê

Heywax li min heywax li min heywax li min ax koçerê
Ezê bi xûlama bejna bilind çepilên dirêj dev û lêvên şekirî
Çav û biriyên te dîlberê

Dîlber qûrba iro bîst û yekê adarê ezê rabim ji bo xatirê te agirê newrozê dadim
Tûyê wisa dilê min da şirînî ezê te bi rûhû canê xwe jî nadim
Roja destê min û delalîka dilê min ji hev qetîya ji wê rojê şûn va min zanîbû ezê li vê dunê

Syndicate content