kurdish poems

palî

Esir qulipî, sî guherî
Hat vexwarin çaya esrî
Ji nû ve dest pê kir şerê berêvarî
Serpale girt serê berî
Qirîn pê ket ji dil hatî
Xwûdan bariya ji ênî
Destê palan qavet xistî
Şer law şer e!

AXÎRET FIROŞÎN

AXÎRET FIROŞÎN

Da zenn ne birîn ku em xemûşîn
Em beste dehan û dil xurûşîn

Genca me di dil, guher tijîne
Her çendî îyan xezef firoşîn

şahîn û bi xef, bi libsî dîba

AFERÎN BO TE

AFERÎN BO TE

Îşweyek da me seher wê periya horî sirişt
şefeqê berq û cemalê dil û can suht û perişt (berişt)

Me nizanî ku melek yane beşer yane çi bû (ya perî bû)

DILA

DILA

Dila! Qet nîne meh‘bûbek, ji te cuz’ek nebit lalî
Dilarama! Ne mec’zûbek heye, sirra te jê xalî

Eger sirra di qelban e, weger Nûra di wechan e

Syndicate content