jiyan

Dinya derewîne

Dinya derewîne,

Ji tu kesîre,
NAMÎNE.

Roj bi roj me,
DIXAPÎNE...

Emrê ciwan ji me,
DISTÎNE...

Por bi rengê berfê,
DIXEMLÎNE...

Xal bi xal rû li mirov ,
DIQERMICÎNE...

Kul û kede

serfiraz

mi cawé xwe vekir
ji xewa hesrete
o min sere xwe bilinkir
ne jibo mal mulk u serwete

ne jibo ruyé teyi xwesik
cawén teyi resik ey gewré
jibo axa baw u kalé xwe
serbilindim daharin sorese

e

Hemêzdıkım

Hêmêzdıkım te têxıme qefa singêxwe
Hêmêzdıkım te têxıme canêxwe
Hêmêzdıkım te
Jiyan te Hêmêzdıkım
Mina bayek bê bıni
Mina rêyek bê seri
Mina êmrek bê deri

Hêmêzdıkım te
Têkeve xewnamın

Bende

Bendek mınre buye qeyde
gotın bıriya nema serde
zanebuna mın pır derde
Ciwani got seri berde

Tayê mın te gırêdıde
jineke nujen hıldıde
Baran hêsrenxwe qıwldıde
Evin lı serte dıldıde

Ez

Ez behreke şin u janım
Lêpa dengê xwe dızanım
Qevnım idi ez nezanım
hemêz jinım bı hêzanım
Ez pirokek çirokvanım

Gera dılêm wek ramanê
Hêsta datinım zımanê
Tinım dengê berxwedanê

Ez u Tınebun

Rêyek bı dur vebu pêş mın
Dıçım nezan u bê zıman
Pelen dılê mın bê hebun
Ditım ramanek bı nebun

Ez nalinek bê bınime
Ez qirinek bê derime
Ez evinek bê serime
Ez hebunek bê qırime

Emro

mina pelen gule webum
emro emro
xırab emro
mina roja sıbe hebum
emro emro
weran emro
herdem çawem riya te bu
emro emro
bewar emro
pel çılmısi roj awa bu
emro emro
neçar emro

Felek

feleke nehani demek rast
bı rumeti hebunek rast
çendi hewal çend sılawen rast
mın feleke demek xweş xast

felek peş wi jiyan mın xast
ramandari hesten dıl xast
çendi evin rojen nu xast

Ya min tu nedîtiye

Bo te ya min tu nedîtî, lavija min

Vê şevê bi tenê me
Li kolanên mijgirtî
Niha demê wê ye were,
ji kerba diçim û têm,
bibêje, were
dema wê ye, bibêje..
ya min tu nedîtiye.

Aw

werın mın wexın bı destexwe
bıra hındırewe xweda be
ser rıhexweda mın hılşinın
bıra ronahi çawen weda be

ez dıkeşım deştu bajar
gel ser axe gel birek kur
dıgerım herderen jine

Syndicate content