evin

Ji zarê te

Ji zarê te,xem di xulxul e,
jiyan li min bu,xem û kul e ,
Bêdengîya şevêde jana dil e,
Ji eşqa û evîna te bûm bulbul e.

Tu roja minî,bê te nade tav,
Eşqa te dişewitine,dil û hinav,
Were

TU NEHATÎ

Gelek roj mam li hêvîya te
Gelek şev razam bi wenê te
Her sibe bi guhdarîya dengê te
Lê tu nehatî tu nehatî

Tu her dijiyayi di germahîya dilê min de

ÇIMA

ÇIMA

Çima te min bi tenê hişt
Te bi dest tê xwe min kuşt
Min gelek ji te hez dikir
Te dil bi xwere bêr û laş livir hişt

Gelo ki çêkir ev nivîşt
Dûrî jê tere kir bihêşt

Bê Te

Qevır dı bari lı wi bajari
Destê te xwastım lı gridari
mina pelek bê stari
singe te bu mınre hewari

Jiyan mın bu qefa qıwla
Tine mınre bayê dıla
Mina dengê wan bılbıla

Agirê Evîndarî

Şev tev çûye îdî ma tu hew tê lo
Ez ranazim, kengî bê te xew tê lo
Xanî bûye zindan tê de ranazim
Ta sipîdê qîr û nal û tew tê lo

Te j’min dil bir carek mi j’ter nego na,

Li Te Nêrîn

Her tişt dikare were kirin
Bi kaxizeke spî
Mînak balafir
Mesela bafirok
Dikare bikeve binê
Maseyeke ku diheje
Ji ber ku lingekî wî ji yê din kurttir e
An jî helbest dikare were nivîsandin

Narinamın Eyşan

narin narinek nazenin
gulilke ber we gırtiye bin
wa jore te carke ez dim
ser singemında berde xwe
barkım eze be te bıbım din

narin pe xezale gava were
bejna tital bıriyen te delale

Rona 2

rona bıjangexwe netırsine tirejen roje
hebun xelasiya roniyenine rona
berexwe nede taribuna şewe
tari parezi nine rona
axe netırsine destexwe
behna gule nereve rona
bajar bı renge tınebuneye

Xemen Yare

gulam were mın nequje
deve şuren te pır tuje
cergem kerkır gotınente
xemın xedar mınra ne beje

ez bajarak be navda be hestım
bı jan bı qul derd dexıstım
tene buna qesra dılda

rona

rona sosın lı berte behn gırtıne
hılma baye lı poretede xwe ditiye
kulilk lı ber navete vebuye lı jiyanere
bı zanabunateye ramanen perverde
rona hebun tuyi lı teda ez

rona dar bı pelen te dıji
gül bonate rengexwe dıde bıhare
bı hılma evinateye xweşdıke renge havine
tı hebuna jiyaneyi gulilka sipane
tu renge aweyi ditına behra wane
tu gulani tu nevrozi tu agıre bistu yek e adare...

Syndicate content