Doğa

Ax koçerê

Heywax li min heywax li min heywax li min ax koçerê
Ezê bi xûlama bejna bilind çepilên dirêj dev û lêvên şekirî
Çav û biriyên te dîlberê

Dîlber qûrba iro bîst û yekê adarê ezê rabim ji bo xatirê te agirê newrozê dadim
Tûyê wisa dilê min da şirînî ezê te bi rûhû canê xwe jî nadim
Roja destê min û delalîka dilê min ji hev qetîya ji wê rojê şûn va min zanîbû ezê li vê dunê

Syndicate content