Dert ve umut

derde Te çiye

DERDE TE ÇİYE

Nizam derde te çiye / Heya heya te, li çiye
Ew şer, ji tera büye émel / Ji émele tera, büye temel

Syndicate content