BİRAKIRIN

Neçe

meçe re te dıxaze we sıbe
roniyen çawemın hebunate weduxe
dılem nezan bune nine peşte te
roj tuyi re ezım rewi tu

demen sersalek nu te buhare
gulilk bona te wedıbe disa jiyane

Syndicate content