aşk acısı

Ji Nişka

Ji nişka radizim
Wek tû.
Ji nişka radibim
Wek gerdûn.

Werger: Takyedin Çiftsüren

Syndicate content