sonbaharsonbahar
37, Yalova
serife25serife25
25, Bayburt
KILIÇ KESKİNKILIÇ...
56, denizli
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
aslihan schneiderasliha...
27, stuttgart
aslan_beyaslan_bey
,
beriwanberiwan
, Wan

Mehkûmê Dilê Xwe Me

Tu kes nikarin ji ber xelas bin,
Hîn negîhîştime, hêvalên te ne
Berhewa dikine bi mêlên xwe;
Kela kelê me li ser meqama te
Lê, ez mehkûmê zara xwe me!

Tu helatî ji nav rind û bilindan
Pepûlê ber şewqa çavên te me;
Hesret mam, qet min têra xwe
Li vî alî, li wî alî temaşe nekir
Lê, ez mehkûmê soza xwe me!

Ketime nav deşt û keviristanan
Vedidim der û beran, ne dîn im
Ma ke...

Ew Ezim

Ne mingo diné, békesé
bila ezbim ew ax é liser miriya
jiyan jimin dure
wek berfé lınav destéte
ew ezbum é diheliya.

Ne mingo diné, békesé
bila ezbim ew dar é şewiti
emr é min ne zahf kure
wek xuyne,
ji dilete
ew ezbum é diheriki.

Ne mingo dine, ey békesé
bila ezbim ew ta é sipi
behn a te wek şure
ew ezım lıser sing é te
ew zarok é hercar digri.

EW EZİM

Ne mingo diné, békesé
Bila ezbim ew ax é lıser miriya
Jiyan jimin dure
Wek berfé,
Lınav dest é te
Ew ezbum é diheliya.

Ne mingo diné, békesé
Bila ezbim ew dar é şewiti
Emr é min ne zahf kure
Wek xuyné,
Ji dil é te
Ew ezbum é diheriki.

Ne mingo diné,ey békesé!
Bila ezbim ew ta é sipi
Béhn a te wek şure
Ew ezim liser sing é te
Ew zarok é hercar digri.

yako AŞDESO

Syndicate content