Yakuphan kılınçYakuph...
, Antalya m
idriscaglaridrisc...
, Elazığ
Filiz ÖzmenFiliz ...
, Niğde
pamukkalepamukkale
43, denizli
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds
6666
56, Ankara
hamburgluhamburglu
, hamburg
KILIÇ KESKİNKILIÇ...
56, denizli

Zarokên Ku Di Wê Newrozê De Bûyîn

Jiyana şeş saliyan, deh saliyan, donzdeh saliyan...
Piştî newrozê, serhildana zarî û ciwanên li Amedê
Çi tînin bîra me, ey zarokên di wê demê de bûyîn;
Li Mehabadê, li Silêmaniyê, li Qmişloyê, li cîhanê
Di mala min de, mala we de, malên cîranên we de!

Em bêjin ku di şeşan de dest pêdike xwendina pêşin;
Ger zu hîn bibe tîpan, hejmaran, hesaban, wêneyan...
Bilî wan, divê ku bifroşe s...

Ne Bi Xewn Ne Bi Xewnexavan

Min Lenîn dît, ne xewn bû, ne xiyal bûn
Bi rastî, şewka wî li serî, kapût li mil bû.
Bi ramandarî, digeriya li Rojhilata Navîn
Ku navenda cîhê, jêderka mirovahiyê bû.
Ku erdên berxwedan û serhildanên pîroz,
Ku şûnên bihevketin, serketin û têkçûnan.

Min bîst, Lenîn digot: dem hate guhêrtin lê
Fikir û zikir nihatine nûyandin, pêagahî ye!

Min Lenîn dît bibîranînê, ne şev bûn, ne roj
Li h...

Mehkûmê Dilê Xwe Me

Tu kes nikarin ji ber xelas bin,
Hîn negîhîştime, hêvalên te ne
Berhewa dikine bi mêlên xwe;
Kela kelê me li ser meqama te
Lê, ez mehkûmê zara xwe me!

Tu helatî ji nav rind û bilindan
Pepûlê ber şewqa çavên te me;
Hesret mam, qet min têra xwe
Li vî alî, li wî alî temaşe nekir
Lê, ez mehkûmê soza xwe me!

Ketime nav deşt û keviristanan
Vedidim der û beran, ne dîn im
Ma ke...

Ew Ezim

Ne mingo diné, békesé
bila ezbim ew ax é liser miriya
jiyan jimin dure
wek berfé lınav destéte
ew ezbum é diheliya.

Ne mingo diné, békesé
bila ezbim ew dar é şewiti
emr é min ne zahf kure
wek xuyne,
ji dilete
ew ezbum é diheriki.

Ne mingo dine, ey békesé
bila ezbim ew ta é sipi
behn a te wek şure
ew ezım lıser sing é te
ew zarok é hercar digri.

EW EZİM

Ne mingo diné, békesé
Bila ezbim ew ax é lıser miriya
Jiyan jimin dure
Wek berfé,
Lınav dest é te
Ew ezbum é diheliya.

Ne mingo diné, békesé
Bila ezbim ew dar é şewiti
Emr é min ne zahf kure
Wek xuyné,
Ji dil é te
Ew ezbum é diheriki.

Ne mingo diné,ey békesé!
Bila ezbim ew ta é sipi
Béhn a te wek şure
Ew ezim liser sing é te
Ew zarok é hercar digri.

yako AŞDESO

Syndicate content