grafikergrafiker
,
mehmet_postallimehmet...
, Kayseri
drozakdrozak
48, yalova
smilesmile
, laughcity
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
nesimseknesimsek
49, Ankara
pilotpilot
42, Dalaman
rotterdamlirotter...
, Amsterdam

GİLLÎNAME

Rêxistinê kurd bûne cuda û cuda

Dilerizînin hêstîyê şehîda

Nabêjin bo çe ketine em rê?

Naxwazim bêjim biteqizin herin vê da.

Par kirin pirr dewlet bo xwe asîman

Saya ve da hejî em b

Kürdi-Jınbavê

Ax lê zalım jınbavê,
Kemera zêr lı navê,
Te ez küştüm hılandım
Mane bese bêbavê.

Dınya germbu jınbavê,
Paldabu bın pervanê,
Kel kela vê germê bu
Ez derxıstım ber tavê.

Xewamın lı axür bu

Kürdi-Ev dera

Ev dera Muş'e,
Çola wê puşe,
Hewa wê xweşe
Bextê wê reşe.

Ev dera Wan'e,
Dor bı hevale,
Xebata merva
Cot u merdane.

Ev dera Qersı,
Bı xof u hêrsı,
Lı diji neyar
Mêrı natırsı.

İbrahim

Kürdi-Kela Mêrdin

Kela Mêrdin pır bılındı,
Lı hemberi kelê gündı,
Navê günd Carêdêrêyı
Meskenê şêr u pılıngı.

Carêdêrê gündê meyı,
Warê bav u kalê meyı,
Bihna nefela buharê
Şıfa derdu küllê meyı.

Dora gündê

Kürdi-Gündê Aqres

Warê dımsê gündêmını,
Gündê bav u kalê mını,
Hınık xani bı qabênın
Hınık xani ser u bını.

Gündê Aqres pır mezını,
Kız u bukê wê bı gazını,
Xortê wê wek egidanın
wek şêrê stü bı bazını.

Dor

Kürdi-Ew dema çu disa nayê

Kani wexta ez ciwan bum,
Ez bı dostum bı mêvan bum,
Lı cıvat u lı koman bum
Ew dema çu disa nayê.

Kani wexta ez bı dıl bum,
Dıqaqıbim wek bılbılbum,
Ne bı dert bum ne bı kül bum
Ew dema çu di

Kürdi-Jı bon xatrê şteğaliyê

Keçık daket ser kaniyê
Çavlımın ket mal dawiyê
Jıbon xatrê şteğaliyê
Cere ava xwe daniyê

Qizê dorê giha malê
Ew ma lı rê bê hevalê
Jıbon xatrê şteğaliyê
Mı xwe jı jor berda balê

Gava go qi

Kürdi-Amedê

Surê Amedê bi kevrê reşe,
Sembola Amed sur u zebeşe,
Rengê Amedê kesk u sor xweşe
Kesk u sor xweşe rengê zebeşe,

Dora Amedê sur u bedene,
Nava bedenê bağ u baxçene,
Nav bağ u bexça gülê sor he

Kürdi-Qiza Ciran

Dora gündêm tevdi kızın,
Lê dıçêrı mıh u bızın,
Dılêmın ket qiza ciran
Qiza bıçuk ne ya mezın.

Dora gündêm tevdi niskı,
Lê dıçêrı kar u giskı,
Dılêmın ket qiza ciran
Emir bıçuk nozde bistı.

Kürdi-Derdê Dınyê

Felekê dev jı mın berde,
Dılêmın tev kül u derde,
Derdêmın lı mın zêdeye
Ne go dert ki dın tıb serde.

Zaten şensê mın nemayı,
Dılêm nav külla de mayı,
Hıngi go derda dıkşinim
Rıh dı laşêmın n

Syndicate content