Rukiye KaramanRukiye...
32, Afyon
drozakdrozak
48, yalova
6666
56, Ankara
mahmutcantekinmahmut...
, ADIYAMAN/
nesimseknesimsek
49, Ankara
Filiz ÖzmenFiliz ...
, Niğde
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds
savaş karadumansavaş...
54, samsun